Referent lista

 1. Metals banka, Novi Sad, Investitor Projektomontaža AD
 2. Poslovni centar za diskontnu prodaju robe INTEREX, Novi Beograd, Tošin Bunar, Investitor Projektomontaža AD
 3. Rekonstrukcija terminala 2, Aerodrom Nikola Tesla, Investitor Projektomontaža AD
 4. Rekonstrukcija VIP salona, Aerodrom Nikola Tesla, Investitor Unioninvest
 5. Izrada javne rasvete ispred AKL, Aerodrom Nikola Tesla, Investitor Unioninvest
 6. Izrada javne rasvete,Mala Privreda 1, Novi Sad, Investitor Unioninvest
 7. Izrada javne rasvete, Dunavski park, Novi Sad, Investitor Unioninvest
 8. Crpne stanice (kom 3) , Novi Sad, Investitor Unioninvest
 9. Službeni prolaz, Investitor Aerodrom Nikola Tesla
 10. Osvetljenje ispred terminala 2, Investitor Aerodrom Nikola Tesla
 11. Sistem PP instalacije – odimljavanje T2, Investitor Aerodrom Nikola Tesla
 12. Teniski klub “Partizan” – Upravna zgrada, Beograd, Humska 1,Investitor Uniprom doo
 13. Uniprom – Upravna zgrada, Zemun, Batajnički put 3A,Investitor Uniprom doo
 14. BN BOS COMPANY- poslovni kompleks, Zemun, Batajnički put 1
 15. BN BOS COMPANY, Autoput Beograd - Zagreb bb
 16. Poslovno-proizvodni objekat ĐUKA POL, Zemun, Autoput bb
 17. TE Nikola Tesla-rekonstrukcija RO , Obrenovac, Investitor IMP Automatika
 18. Trafo stanica 10/04 kV, 630 kVA, Kragujevac, Svetozara Makovića 9,Investitor Florida doo, Kragujevac
 19. BLOK 11, UPRAVNA ZGRADA WINER STEDISE, Investitor Projektomontaža AD