Elmont 2007

SlikaSa sedištem u Staroj Pazovi ponudili smo regionu najbolje uslove u poslovanju električnih instalacija.

Verujemo da posao vredi raditi pravilno i fokusirati se na najbolji dizajn kako bi se osiguralo potpuno zadovoljstvo klijenta i za pravu cenu.

arSaznaj više
Polje delatnosti pokriva:
  • Javna ulična i dekorativna osvetljenja
  • Trafo stanice
  • Instalacije za napajanje tehnoloških potrošača
  • Spoljni razvod elektro energije
  • Instalacije unutrašnje i spoljne dekorativne rasvete
  • Instalacije elektromotornog pogona
  • Izrada i montaža razvodnih ormana za energetiku i automatiku
ar Sve delatnosti